Kaasajal, kus üha vähem tegeletakse maapiirkonnas aianduse, põllumajanduse ja looma-linnupidamisega, muutub maaelu – kui elustiil linna eramajaomanikele sarnaseks. Väikepõllumajandust takistavad euronõuded, mis tihti samad, mis suurtootjatel ja seetõttu ei saa legaalselt tegutseda, kuna see vajab ebamõistlikke investeeringuid. Olukord vajab lahendamist, sest väikepõllumajanduse vähenemine toob kaasa mitmeid probleeme:

  • Maaelu muutub linnaelu sarnaseks kuigi ebamugavam;
  • Sõja, katastroofi korral – kui kaubandus seisab, puudub piisav toiduga varustus;
  • Noortel pole suvevaheajal piisavalt võimalusi maatööks;
  • Pensionäridel on vähem igapäevaseid liikuvaid kohustusi – mis nende eluiga ja tervist pikendaks.