Erakondadele, valitsusele on antud liiga suured volitused. Õigus teha kohvipaksu pealt või pendli abil suuri otsuseid – ennustades, mis võiks olla rahva tahe. Isegi kodanikeühendustes on tihti põhikirjaga paika pandud, et milliste või kui suurte tehingute korral peab juhatus saama üldkoosolekult nõusoleku. Rahvaküsitluste korraldamise seadus vajab kaasajastamist. Kui e-lahendusi polnud, oleks valimiste-vahelisel ajal rahvaküsitluse korraldamine keeruline ja seetõttu mõistetav, miks seda meelsasti teha ei taheta. Kaasajal on aga võimalik e-lahenduste abil kaasata rahvast ka seaduseloomesse ja valitsuse otsustesse.

Pikka aega on Rail Baltica teema olnud arutlusel kuid pole selge, kelle otsusel see ette võeti ja kas selleks oli rahva toetus. Ma ei mäleta, et oleks Rail Baltica osas rahvaküsitlust korraldatud.

Vaadates Rail Baltica planeeritavat lahendust, jätab see eelmise sajandi lahenduse mulje. Rongide kiirus jääb arenenud riikide rongide kiirusele alla. Kui midagi nii perspektiivset luua, peaks see tehnoloogiliselt olema ka 50 aasta pärast konkurentsivõimeline, mitte riike läbiv ratastel muuseumieksponaat.