Türisalu endisest raketibaasist on saanud omavoliliselt prügi mahapaneku ala ja see on suur probleem ka Türisalu küla põhjaveele. Selleks, et valla elanike tähelepanu juhtida omavolilise prügi mahapaneku ohtudele ja vähendada keskkonnareostust, korraldavad Harku Valla Arendusühing, Türisalu Külaselts ja Maa-amet 4. mail endises Türisalu raketibaasis „Teeme Ära” koristustalgud. Minu rolliks on koristustööde läbiviimise korraldamine.