Pooldan traditsioonilist peremudelit, mis vastab Eesti ühiskonnas kehtestatud normidele, tavadele. See loob ka lastele turvalisema lapsepõlve ja tõenäoliselt on see ka lapse enda soov. Eesti ühiskond ei ole eriliste, tavanormidest kõrvale kalduvate inimeste suhtes piisavalt tolerantne ja seetõttu kardetakse ka erineda. Erinevus on ka üks koolikiusamise põhjuseid. Vaevalt, et ükski hooliv lapsevanem sooviks, et tema laps peab vanemate isiklike huvide pärast kannatama. Lisaks lapse kasvatamine ei ole igaühe eralõbu vaid vastutus ka ühiskonna ja oma sugulaste ees.