EKRE fraktsioon (Jaanus Härms ja Riho Saksus) esitas Harku Vallavolikogule eelnõu Muraste kooli laienemise osas “Muraste Kooli III kooliastme (7.–9. klass) loomine ja vallavalitsusele ülesande andmine”, mida menetletakse volikogu 28. veebruari istungil ja mida saab jälgida ka läbi Volise www.volis.ee

Tulenevalt kogutud infost, tänasest olukorrast ja võimalustest on eelnõu põhiosa järgmine:

  • Harku Vallavalitsusel avada Muraste Koolis alates 2019/2020 õppeaastast põhikooli III kooliastme 7. klass. 
  • 7. klassi paralleelklasse avada lähtuvalt 7. klassi õpilaste arvust. 
  • Harku Vallavalitsusel avada Muraste Koolis alates 2020/2021 õppeaastast põhikooli III kooliastme 8. klass. 
  • 8. klassi paralleelklasse avada lähtuvalt 8. klassi õpilaste arvust.
  • Harku Vallavalitsusel avada Muraste Koolis alates 2021/2022 õppeaastast põhikooli III kooliastme 9. klass. 
  • 9. klassi paralleelklasse avada lähtuvalt 9. klassi õpilaste arvust.