Valimiste eel paistab alati, et on nii palju aktiivseid, ühiskondliku missiooniga inimesi, kes tahaks midagi oma kodukandi ja Eesti rahva heaks ära teha. Kahju, et valimisi nii harva korraldatakse ja head inimesed nii vähe särada saavad. Tegelikult saab seda kõike teha ka väljaspool Vallavolikogu ja Riigikogu. Selleks sai aktivistide poolt peale KOV valimisi loodud apoliitiline Harku Valla Arendusühing, ärinimega Harku Arendus, mis ühendab missioonitundega isikuid, kes soovivad panustada Harku valla arengusse ja vajavad tegevusplatvormi, tugiteenuseid ning aktiivseid sarnase huviga koostööpartnereid ja toetajaid.

Eesmärkideks on:

  • Ühendada Harku vallaga seotud sädeinimesed, aktivistid ja teha nendega koostööd;
  • Harku valla elanike parema elukvaliteedi edendamine;
  • Kogukonna ja erinevate sihtrühmade koostöö, sotsialiseerumise edendamine;
  • Elukeskkonna, infrastruktuuri, majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme edendamine;
  • Rahvatervise, turismi ja ekspordi edendamisele kaasa aitamine;
  • Harku valla, kandipõhiste ja külade arengukavade elluviimisele kaasa aitamine.

Oodatud on kõik kontaktid, ideed, ettepanekud ja tagasiside e-postiga: kontakt@harkuarendus.ee

NB! Harku Valla Arendusühing vajab oma kodulehe käivitamiseks droonipilti taustale ja logomeistrit.