Võib jääda mulje, et kultuurikorraldus on entusiastidele, kellel midagi muud teha ei ole, siis tegelikult on see üleriiklikult tähtis valdkond, seda eriti maapiirkonnas, kus elanike võimalused sotsialiseerumiseks on piiratud. Endine suvilapiirkond – Harku vald on selles osas hea näide, kus paljud inimesed üksteist ei tunne ja seetõttu ei osaleta ka aktiivselt piirkonna heaolu edendamisel – ollakse passiivsed. Ühtekuuluvustunde loomiseks on vaja neid inimesi ühendada ja lähendada. Paar korda aastas suure ürituse korraldamine ei ole selleks piisav. Küla- ja kandikeskused täidavad ühiskondlikku kultuurikorraldaja rolli ja vajavad jätkusuutlikuks tegevuseks paremaid võimalusi. See on aastaringne põhikohaga töö ja seda vabatahtlikuna kaua ei tee.