Kool ei ole mitte ainult hariduse andmiseks vaid ka kohaliku elustiili kujundaja – sest õpilased on seotud sellega suure osa päevast. Tihti on koolides ka küla-/kandikeskused.

Kuna vallasisene transport lonkab kahte jalga, on koolitee üsna keeruline ja murekoht vanemate jaoks. Tihti bussid, kas hilinevad või ei tule üldse. Lisaks esineb kaugemalt tulijate suhtes ka rohkem koolikiusamist. Probleeme on aga sellega, et kuigi on olemas rahva tahe, ei tunnista omavalitsus või ministeerium demokraatiat. Harku vallas on näiteks Muraste kool, mille laiendamise poolt 9-klassiliseks on küsitluste järgi nii kohalikud elanikud, õpilased kui ka oluline osa poliitilist jõudu kuid võimul olijad ignoreerivad elanike, valijate tahet. See on ka näide selle kohta, et vallas demokraatia ei toimi.