Viimased 10 aastat kui mitte rohkem, on poliitilised jõud näinud vaeva maaelu väljasuretamiseks. See protsess tuleb peatada ja luua võimalused kvaliteetse maaelu elustiili taastamiseks, et ka maal oleks elanike esmavajadused riigi poolt garanteeritud. Kuna kõikidel pole autot ja ühistransport on puudulik, on vaja hulk teenuseid – mida saaks kas küla- või kandikeskusest. Muuhulgas näiteks esmaabi, postiteenus, äriinkubaator jne. Selleks on vaja luua toetusmeede, et teatud elanike arvuga piirkondades saaks luua küla-/kandikeskusi. Väiksemate külade puhul ei pea alati olema hoone, piisab ka korrastatud külaplatsist – kus kokku tulla ja üritusi korraldada.