On teada, et teooria vajab praktikas kinnistamist ja mida varem lapse huvidele ja isikuomadustele vastava tegevuse – harrastusega pihta hakata, seda parem on hilisem läbilöögivõime. Praegu on riigi poolt üldharidus tasuta ja huviharidus, -tegevus jäetud lapsevanema finantseerida – mis aga ei ole igaühele jõukohane.

Ma arvan, et lasteaeda, kooliharidust ja praktikat tuleks võtta kui üht tervikut lapse, noore arengus ja luua lahendus, et ka huviharidus ja -tegevus oleks riigi poolt täies ulatuses finantseeritav.