Praegu toimiv valimis- ja riigijuhtimise süsteem, ei võimalda päris täpselt määratleda, mida rahvas on tahtnud ja otsustanud. Rahvas saab valida rahvasaadikuid, erakondi kuid ei saa määratleda valimisprogrammis – prioriteete ja seda, mis meeldib, ei meeldi. Tegelikult puudub täpne ülevaade, mida rahvas tegelikult tahab. Erakondadele on antud mandaat ja nad sisuliselt ise otsustavad, mida heaks arvavad. Valitsusprogramm pannakse kokku koalitsioonileppega, kus tehakse kompromisse ja sellest tuleb üks „supp”, kus erinevatele huvigruppidele on natuke vastu tuldud ja nii võivad tekkida ka „nokk kinni ja saba lahti” lahendused. Praegune süsteem ei vääri 100% toimiva e-riigi mainet, kuna senine valimissüsteem ja Riigikogu töökorraldus on oma olemuselt rohkem kui 100 aastat vana. Oleks juba aeg seda muuta.

e-riik ja e-valitsemine vajavad seadusemuudatusi, mis võimaldaks valimistel hääletada ka valimisprogrammi sisulise poole osas ja üleriigilise tähtsusega küsimuste osas vastavalt vajadusele ka valimistevahelisel ajal. Vaja on ka lahendust, mis annaks rahvale riigijuhtimises toimuvast ülevaate reaalajas ja pakuks simulatsioone, mida üks või teine otsus endaga kaasa toob.